گروه مهندسی یاراسازه

دست به دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد…

گروه مهندسی یاراسازه در سال 1385 تشکیل شد و افتخار دارد تا امروز سالانه حدود 20000 متر مربع اجرای سازه بتنی به همراه سقف وافل حضور مستمر داشته باشد.

سهم یاراسازه از بازار کار

تیم مدیریت : 3 نفر

تیم فنی: 17 نفر

تیم اجرایی: 110 نفر

بکارگیری نیروی غیر مستقیم: بیش از 100 نفر

0سال
سالهای فعالیت
0متر مربع
مساحت سازه ها تا امروز
0نفر
افراد به کارگیری شده مستقیم
0نفر
افراد بکارگیری شده غیر مستقیم